Vučna služba

U sklopu preduzeća ILMA doo djeluje vučna služba koja Vam je na raspolaganju svaki dan, 24 sata dnevno.

Kontakt telefon +387 62 984 880 , +387 32 667 250